Telefon: (0 414) 317 20 00 - Mail: catom@gapcatom.org

YAZ ANAOKULU PROGRAMI

Erken Çocukluk Eğitimi bileşeninin bir parçası olarak sunulan “Yaz Ana Okulu Programı” asıl gelişim alanları ve ilkokul hazırlık düzeylerini arttırma konusunda okul öncesi hizmetlerden hiç faydalanmamış çocuklardan oluşan hedef grubu ile 10 haftalık erken müdahale programı olarak, 10 farklı ilden 140 sınıfta Okul Öncesi Eğitim Programı (KEP) uygulanmıştır.

 

Erken çocukluk eğitiminin amaçları, bilişsel, sosyal-duygusal, dilbilimsel, motorlu ve kişisel bakım becerilerini içeren temel gelişim alanlarını destekleyerek çocukları sosyal yaşam ve okul yaşamına hazırlamak; çocuklarda temel kavramları geliştirmek, ince motor becerileri ve küçük kasların gelişimini desteklemek ve fiziksel koordinasyonu, kaba motor becerilerini ve vücut dengesini güçlendirmek; Türkçenin kelime ve dil yapılarını güçlendirmek ve konuşulan dili anlamak için gerekli becerileri (alıcı dil) geliştirmek ve dili etkileşimde (ifade dili) kullanmak; duyguları tanımak ve doğru bir şekilde ifade etmek, akranlar ve yetişkinler ve sosyal etkileşimlerle pozitif ilişkiler kurma becerilerini desteklemek ve diğerleriyle paylaşmak, başkalarına yardım etmek ve oyun kurmak gibi davranışları güçlendirmek için duygu düzenleme becerilerini geliştirmek ve temizlik ve sağlıklı beslenme alışkanlıkları, fiziksel ihtiyaçların karşılanması ve güvenlik kurallarının uygulanması gibi dış destek olmadan çocukların yaşamlarını sürdürmelerini sağlayan becerileri desteklemektir.

Back to Top