Telefon: (0 414) 317 20 00 - Mail: catom@gapcatom.org

İzleme ve Değerlendirme.

Katılımcı bir yaklaşımla belirlenmiş olan göstergelere göre hazırlanmış olan izleme formatına uygun olarak birim ÇATOM’lar tarafından, bilgisayar ortamında aylık, altı aylık ve yıl sonu faaliyet raporları hazırlanmakta ve bu raporlar Türkiye Kalkınma Vakfı ve GAP İdaresi tarafından konsolide edilerek değerlendirilmektedir. Bu raporların yanı sıra iki yılda bir ÇATOM’ların Sosyal Etki Değerlendirmesi yapılmaktadır. ÇATOM’lar ulusal ve uluslararası düzeyde üniversite ve kuruluşlar tarafından da örnek olay olarak ele alınmakta, tez konusu olmaktadır.

Her iki ayda bir il bazında ÇATOM’lar arası bilgi ve deneyimleri paylaşmak ve etkinlikler düzenlemek amacıyla koordinasyon toplantıları yapılmaktadır. Ayrıca ÇATOM sorumlularına yönelik, zaman zaman da eğiticilerinde katıldığı, yılda iki kez kişisel gelişimi destekleyen kapasite artırıcı, iletişim, toplumsal cinsiyet eşitliği, proje hazırlama, sosyal kalkınma vb. konularda “ÇATOM Eğitim ve Koordinasyon” toplantıları adı altında 2-3 günlük eğitim programları düzenlenmekte olup ÇATOM sorumluları ve eğiticilerinin yurt içi ve yurt dışı toplantı, sergi ve eğitimlere katılımları desteklenmektedir.

“Çalışanlar ve kurul üyeleri olarak bu yıl en büyük deneyimimiz bilginin paylaşılmasının, her türlü çalışmaya ortakları dahil etmenin öneminin daha iyi anlaşılması olmuştur. Raporlamanın, izleme ve değerlendirmenin ve bunu paydaşlarımızla paylaşmanın önemini ve ciddiyetini kavramamız daha verimli çalışmalar gerçekleştirilmemize katkı sağlamıştır”. Mardin Ömerli ÇATOM
“Şırnak Uludere ÇATOM’da köylerden gelen özellikle okuma yazması olmayan kadınlara gerek dilekçe yazımında gerekse dosyalarını kamu kurumlarında gezdirmede ÇATOM çalışanlarının büyük desteği oldu. Bu sayede ÇATOM gün geçtikçe daha da tanındı ve katılım oldukça arttı. Eskiden ÇATOM’un adını bile bilmeyen köyde yaşayan insanların şimdi ilçede geldikleri ilk yer ÇATOM oluyor.” Şırnak Uludere ÇATOM

Back to Top