Telefon: (0 414) 317 20 00 - Mail: catom@gapcatom.org

TÜRK VE SURİYELİ ÇOCUKLARIN KAPSAYICI EV TEMELLİ EVDE ÇOCUK EĞİTİMİ HİZMETLERİNE ERİŞİMİNE DESTEKLEME PROGRAMI

Programın temel amacı toplumsal hedefi düşük sosyoekonomik koşullarda yaşayan ve  herhangi bir kurum temelli erken çocukluk eğitimi hizmetinden yararlanmayan okul öncesi dönemdeki çocukların gelişimini ve öğrenme becerilerini desteklemektir. Bu amaç doğrultusunda annelere eğitimler verilmekte ve annelerin öğrendiklerini çocukları ile uygulaması sağlanmaktadır. Program bu toplumsal hedefe üç temel amaç üzerinden ulaşmaya çalışmaktadır: (1) Anne ve çocuk arasındaki sosyal etkileşim ilişkisini güçlendirmek, (2) Çocuğun dil, sosyal-duygusal, zihinsel, fiziksel ve öz bakım gelişim alanlarını desteklemek, (3) Annenin çocuk gelişimini ve çocuğun öğrenme sürecini destekleyici beceriler edinmesini sağlamak şeklinde sıralanabilir.

Programın hedef kitlesi 3-6 yaş grubunda olan Suriyeli çocuklar ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi çocuklarıdır. Program en çok ihtiyaç sahibi ailelere ulaşmayı hedefler. Çocukların gelişim ve öğrenme süreçlerini destekleyerek daha iyi koşullarda olan akranlarıyla mümkün olduğunca eşit yetkinlikte ve hazırbulunuşlukla örgün öğretime başlamalarını sağlamayı gözetir.

Program GAP Çok Amaçlı Toplum Merkezleri (ÇATOM) çevresinde Suriyeli aileler ve bölge aileleri saha taraması ile belirlenir ve programa katılmaya davet edilir. Programın saha tarama ve anne/çocuk belirleme süresi bir hafta sürer. Programa katılan anne ve çocuklar saha taraması haftasında belirlendikten sonra program 11 hafta boyunca haftada 1 kez 1,5 ila 2 saatlik ev ziyaretleri yoluyla çocuk gelişimcileri tarafından uygulanır.

Back to Top