Telefon: (0 414) 317 20 00 - Mail: catom@gapcatom.org

PSİKOSOSYAL DESTEK HİZMETLERİ

PSİKOSOSYAL DESTEK HİZMETLERİ

Psikososyal destek hizmetleri programının nihai amacı çocukların psikolojik sağlamlıklarını iyileştirmek ve güçlendirmek olmakla birlikte, programın temel amaçları çocukların, normal ve rutin etkinliklerine geri dönmelerine, daha az stres yaşamalarına, fiziksel ve duygusal olarak güçlü ve sağlıklı olmalarına, neşeli ve mutlu olmalarına, kendilerini iyi hissetmelerine ve kendi becerilerine güven duymalarına, iyi ve güvenli seçimler yapmalarına, daha sosyal olmalarına, başkalarına güvenmelerine ve duygularını paylaşma konusunda kendilerini rahat hissetmelerine, akranlarından ve yetişkinlerden yardım istemelerine, günlük hayatın zorluklarıyla daha iyi baş edebilmelerine, sorunlarını şiddete başvurmadan çözmelerine yardımcı olmaktır.

Psikososyal destek hizmetleri, hem bireyi hem de sosyal çevreyi etkileyen; bakım verenler, aile fertleri, arkadaşlar, komşular, öğretmenler, sağlık personeli ve topluluk üyeleri tarafından günlük hayat içerisinde verilebildiği gibi, uzmanlar tarafından da sunulabilen bakım ve destek hizmetleridir. GAP Merkezlerinde Psikososyal Destek Programı eğitmenler tarafından 12 hafta süren döngüler şeklinde verilmektedir.

YAZ ANAOKULLARI PROGRAMI

YAZ ANAOKULU PROGRAMI

Erken Çocukluk Eğitimi bileşeninin bir parçası olarak sunulan “Yaz Ana Okulu Programı” asıl gelişim alanları ve ilkokul hazırlık düzeylerini arttırma konusunda okul öncesi hizmetlerden hiç faydalanmamış çocuklardan oluşan hedef grubu ile 10 haftalık erken müdahale programı olarak, 10 farklı ilden 140 sınıfta Okul Öncesi Eğitim Programı (KEP) uygulanmıştır.

 

Erken çocukluk eğitiminin amaçları, bilişsel, sosyal-duygusal, dilbilimsel, motorlu ve kişisel bakım becerilerini içeren temel gelişim alanlarını destekleyerek çocukları sosyal yaşam ve okul yaşamına hazırlamak; çocuklarda temel kavramları geliştirmek, ince motor becerileri ve küçük kasların gelişimini desteklemek ve fiziksel koordinasyonu, kaba motor becerilerini ve vücut dengesini güçlendirmek; Türkçenin kelime ve dil yapılarını güçlendirmek ve konuşulan dili anlamak için gerekli becerileri (alıcı dil) geliştirmek ve dili etkileşimde (ifade dili) kullanmak; duyguları tanımak ve doğru bir şekilde ifade etmek, akranlar ve yetişkinler ve sosyal etkileşimlerle pozitif ilişkiler kurma becerilerini desteklemek ve diğerleriyle paylaşmak, başkalarına yardım etmek ve oyun kurmak gibi davranışları güçlendirmek için duygu düzenleme becerilerini geliştirmek ve temizlik ve sağlıklı beslenme alışkanlıkları, fiziksel ihtiyaçların karşılanması ve güvenlik kurallarının uygulanması gibi dış destek olmadan çocukların yaşamlarını sürdürmelerini sağlayan becerileri desteklemektir.

EV TEMELLİ EVDE ÇOCUK EĞİTİMİ PROGRAMI

TÜRK VE SURİYELİ ÇOCUKLARIN KAPSAYICI EV TEMELLİ EVDE ÇOCUK EĞİTİMİ HİZMETLERİNE ERİŞİMİNE DESTEKLEME PROGRAMI

Programın temel amacı toplumsal hedefi düşük sosyoekonomik koşullarda yaşayan ve  herhangi bir kurum temelli erken çocukluk eğitimi hizmetinden yararlanmayan okul öncesi dönemdeki çocukların gelişimini ve öğrenme becerilerini desteklemektir. Bu amaç doğrultusunda annelere eğitimler verilmekte ve annelerin öğrendiklerini çocukları ile uygulaması sağlanmaktadır. Program bu toplumsal hedefe üç temel amaç üzerinden ulaşmaya çalışmaktadır: (1) Anne ve çocuk arasındaki sosyal etkileşim ilişkisini güçlendirmek, (2) Çocuğun dil, sosyal-duygusal, zihinsel, fiziksel ve öz bakım gelişim alanlarını desteklemek, (3) Annenin çocuk gelişimini ve çocuğun öğrenme sürecini destekleyici beceriler edinmesini sağlamak şeklinde sıralanabilir.

Programın hedef kitlesi 3-6 yaş grubunda olan Suriyeli çocuklar ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi çocuklarıdır. Program en çok ihtiyaç sahibi ailelere ulaşmayı hedefler. Çocukların gelişim ve öğrenme süreçlerini destekleyerek daha iyi koşullarda olan akranlarıyla mümkün olduğunca eşit yetkinlikte ve hazırbulunuşlukla örgün öğretime başlamalarını sağlamayı gözetir.

Program GAP Çok Amaçlı Toplum Merkezleri (ÇATOM) çevresinde Suriyeli aileler ve bölge aileleri saha taraması ile belirlenir ve programa katılmaya davet edilir. Programın saha tarama ve anne/çocuk belirleme süresi bir hafta sürer. Programa katılan anne ve çocuklar saha taraması haftasında belirlendikten sonra program 11 hafta boyunca haftada 1 kez 1,5 ila 2 saatlik ev ziyaretleri yoluyla çocuk gelişimcileri tarafından uygulanır.

SOSYAL UYUM PROGRAMI

SOSYAL UYUM

GAP İdaresi Başkanlığı ve UNICEF işbirliğiyle “GAP Merkezlerinde Suriyeli ve Türk Ergen ve Gençlerin Sosyal Uyum Fırsatlarına Erişiminin Desteklenmesi” Projesi hazırlanmıştır. Projenin amacı; Türk vatandaşları ve Suriyelilerin uyum içinde birlikte yaşayacakları bir ortam oluşturulmasına katkı sağlamak olup, uygulama alanı Adıyaman, Batman, Gaziantep, Diyarbakır, Kilis, Mardin, Siirt, Şanlıurfa ve Şırnak illeridir. Proje kapsamında sosyal uyum eğitimler, sosyal uyum eğitimlerini destekleyen sosyal ve kültürel faaliyetler ile sirk ve sokak sanatları etkinlikleri gerçekleştirilmektedir.

 Sosyal Uyum Eğitimleri: 10-17, 18-24 ve 25 yaş üstü yereli ve mülteci katılımcılara Mülteci, Kültürler Arası Çatışma, Kimlik ve Kültür, Ön Yargı, Ayrımcılık, Hoşgörü, Mülteci, Mülteci ve Sığınma Farkı, Şartlı Mülteci, İkincil Koruma, Sosyal Uyum, İnsan Hakları, İletişim, Çatışma, Çocuk Hakları konularında eğitimler verilmektedir.

Sosyal Kültürel Faaliyetler: Özel gün kutlaması, sinema, tiyatro, gezi gibi sosyal ve sportif faaliyetler gerçekleştirilmektedir.

Sirk ve Sokak Sanatları Festivali: Sirk eğitimleri ile sirk ve sokak sanatları gösterileri düzenlenmektedir.

Back to Top