Telefon: (0 414) 317 20 00 - Mail: catom@gapcatom.org

Projenin Hedefleri.

ÇATOM Projesinin Hedefleri:

GAP İdaresi Başkanlığı, Güneydoğu Anadolu Projesi’ni bir bölgesel sürdürülebilir insani gelişme projesi olarak ele almakta ve insanı kalkınmanın odağına yerleştirmektedir. Bu çerçevede GAP’ın hedefi salt ekonomik büyüme olarak görülmeyip, bölge insanının yaşam kalitesinin yükseltilmesi olarak ele alınmaktadır. Bu hedefe ulaşmak GAP’ı bir sosyal dönüşüm projesi olarak görmeyi ve bu dönüşümü gerçekleştirirken toplum katılımı, kalkınmada eşitlik ve adillik ve insan kaynaklarının geliştirilmesi ilkelerine bağlılığı gerektirmektedir. Bu bakış açısı ile GAP İdaresi Başkanlığı tarafından bir dizi sosyal amaçlı projeler geliştirilmekte ve uygulanmaktadır. Bu Projelerden biri olan ÇATOM Projesinin hedefleri:

  • Kadını güçlendirerek fırsat eşitliğinin sağlanmasına katkıda bulunmak,
  • Kadınların kamusal alana katılımve kamusal hizmetlerden yararlanma düzeyini arttırmak,
  • Cinsiyet dengeli kalkınma sürecini başlatmak ve bu yolla yerel koşullara uygun, katılımcı toplum kalkınması temelli tekrarlanabilir model/modeller geliştirmektir.

hedef

Back to Top