Telefon: (0 414) 317 20 00 - Mail: catom@gapcatom.org

PSİKOSOSYAL DESTEK HİZMETLERİ

Psikososyal destek hizmetleri programının nihai amacı çocukların psikolojik sağlamlıklarını iyileştirmek ve güçlendirmek olmakla birlikte, programın temel amaçları çocukların, normal ve rutin etkinliklerine geri dönmelerine, daha az stres yaşamalarına, fiziksel ve duygusal olarak güçlü ve sağlıklı olmalarına, neşeli ve mutlu olmalarına, kendilerini iyi hissetmelerine ve kendi becerilerine güven duymalarına, iyi ve güvenli seçimler yapmalarına, daha sosyal olmalarına, başkalarına güvenmelerine ve duygularını paylaşma konusunda kendilerini rahat hissetmelerine, akranlarından ve yetişkinlerden yardım istemelerine, günlük hayatın zorluklarıyla daha iyi baş edebilmelerine, sorunlarını şiddete başvurmadan çözmelerine yardımcı olmaktır.

Psikososyal destek hizmetleri, hem bireyi hem de sosyal çevreyi etkileyen; bakım verenler, aile fertleri, arkadaşlar, komşular, öğretmenler, sağlık personeli ve topluluk üyeleri tarafından günlük hayat içerisinde verilebildiği gibi, uzmanlar tarafından da sunulabilen bakım ve destek hizmetleridir. GAP Merkezlerinde Psikososyal Destek Programı eğitmenler tarafından 12 hafta süren döngüler şeklinde verilmektedir.

Back to Top